De Lusthof der Muziek

De Lusthof der Muziek biedt een ontdekkingsreis langs 750 jaar Nederlandse en Vlaamse muziektraditie, met speciale aandacht voor grotendeels vergeten genres zoals volksmuziek, speelmansmuziek, oude dansmuziek, kunstmuziek, liedboeken, straatliederen, anonieme componisten, enzovoort. De Lusthof der Muziek is een doorgeefluik van muziekbronnen die - dankzij internet - voor het eerst sinds eeuwen weer beschikbaar zijn. Alleen, ze staan over talloze websites verspreid. Met behulp van de Lusthof hopen we te bereiken dat ze niet alleen beschikbaar, maar ook makkelijk vindbaar zijn.

The Garden of Musical Delights delves into 750 years of musical tradition in the Low Countries: Flanders and the Netherlands. Read more

17 januari 2011

Hadewijch (1200-1250)

Hadewijch, lied 17, door Els Van Laethem & Els Janssens, bij de Historische Uitgeverij:

De mystieke minneliederen van de begijn Hadewijch stammen uit de eerste helft van de 13e eeuw en zijn de voornaamste rechtvaardiging voor de trotse vermelding van '750 jaar muziekgeschiedenis' in de titel van deze blog. De mystieke minnepoëzie van Hadewijch is geïnspireerd door de wereldlijke (liefdes)liederen van troubadours en trouvères.

Er zijn weliswaar oudere, in een Germaanse taal geschreven liederen gevonden (Hendrik van Veldeke mag in dit verband niet onvermeld blijven), maar als de Vrolijke Plug het goed heeft begrepen, is het niet meer mogelijk om daar nog melodieën bij te traceren. Zo wel - en dit geeft eens te meer aan wat een prestatie het is - bij Hadewijch! Het vermoeden dat het hier geen gedichten maar liederen betrof bestond al langer, maar pas in 2009 werd Hadewijchs werk voor het eerst compleet met een aantal melodieën gepresenteerd. Prof. L.P. Grijp wist bij 19 van de 45 van de gedichten een melodie te traceren. Die melodieën stammen vooral van liefdesliederen van Franse trouvères.

De Vrolijke Plug kan het niet laten er een mooie afbeelding bij te presenteren, waarbij hij zich verheugt in het feit dat hij aan niemand wetenschappelijke verantwoording hoeft af te leggen: een schildering uit ruwweg dezelfde tijd, maar wel van duizend kilometer verderop van twee draailierspelers die samen geconcentreerd een duet spelen. Het is een van diverse afbeeldingen uit de kleurrijke Cantigas de Santa Maria, ong. 1221-1284 (Spanje).
Ze speelden niet dezelfde melodieën als Hadewijch, maar hoe groot zouden de stijlovereenkomsten zijn geweest?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gegevens:
- Hadewijch, handschrift, eerste helft van de 13e eeuw.
- Oorspronkelijk 45 liederen zonder muzieknotatie; bij 19 daarvan werd de melodie gereconstrueerd (zie hieronder, de uitgave van de Historische Uitgeverij).
- Liederenbank: titelgegevens, index van liedtitels.
- Papieren uitgave: Historische Uitgeverij, met vier cd's.
- Papieren uitgaven: diverse uitgaven van de teksten, zonder muziek.
- Achtergronden bij DBNL: door L.P. Grijp, met voorbeelden van enkele melodieën.
- Uitgebreide achtergronden: bij de Koninklijke Bibliotheek.
- Geluidsopnamen: Historische Uitgeverij, met vier cd's.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geen opmerkingen:

Een reactie posten